SeeUat US
Welcome to SeeUat Music Videos...

กบสอนลูกอ๊อด , ธรรมะจิตประภัสสร,อาจารย์แดง กีต้าร์ ดูคลิปธรรมะเพิ่มเติมได้ที่ www.daengguitar.com

วิธีระงับความโกรธเด็ดขาด
วิธีง่ายๆที่ทำให้ได้ฌาณ
MP 3 เสียงธรรมะเพื่อบรรลุธรรมสูงสุด
ห้ามฝึกสติห้ามดูจิตห้ามหยุดคิดห้ามปล่อยวางเด็ดขาด
หลงผิดเอาเรื่องปรุงแต่งมาเป็นแก่นธรรม
อ.แดง กีต้าร์ SPEED SOLOING (II) Cover
รวมกลเม็ดเด็ดๆ ในการเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า The Guitar Trick สอนโดย อ.แดง กีต้าร์
ธรรมะจิตประภัสสร 1/2
บรรลุธรรมสูงสุด เพราะเข้าใจเรื่องความคิดปรุงแต่ง
ฝึกสมาธิรักษาโรคให้ตัวเอง
ห้ามฝึกจิตหยุดแสวงหาพบนิพพาน
ห้ามดับโกรธดับทุกข์โดยเด็ดขาด
คนกล้าโกรธจิตแจ่มใสไปนิพพาน
ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุด 1/3
เคล็ดลับบรรลุธรรมของจริง
เก่งกีต้าร์ด้วยปัญญามิใช่ฝึกไล่สเกล ตอน 1/2
ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้อะไรเลย
การคิดเพื่อพูดเป็นการปรุงแต่งที่รู้เห็นได้ยาก
ธรรมะจิตประภัสสร 2/2
ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุด 3/3