SeeUat US
Welcome to SeeUat Music Videos...

Vũ trụ vận hành như thế nào?
Cái tốt và cái xấu có tồn tại không?
Chúng ta có thực sự hiểu về lịch sử nhân loại không?
Con người đã xuất hiện như thế nào?
Thượng Đế có tồn tại không?
Linh hồn là gì?
Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2012?
Hiện tượng trẻ con Indigo là gì?
Liệu lục địa Atlantics có tồn tại?
Chúng ta đến từ đâu và sẽ đi tới đâu?
Mọi thứ có ý nghĩa gì không?
Hãy tưởng tượng có một lời giải thích cho tất cả những câu hỏi này, cho tất những thứ đang xẩy ra một cách giải thích kết hợp khoa học và đức tin,mà có thể giải thích về cả vật chất lẫn linh hồn.
Hãy tưởng tượng rằng có một người nhơ lại được đến lúc vũ trụ hình thành.
Người đó nhớ lại được cuộc sống của mình, và một cuộc sống phi vật chất,trước khi thể xác được sinh ra.
Nhớ được những sinh mệnh những sứ mệnh và mục đích nhớ lại cấu trúc của tất cả mọi thứ chúng ta biết, nhớ những suy nghĩ và cảm nhận của vũ trụ.